Klikněte si na nabídku:

NABÍDKA KROUŽKŮ 2014-15.doc (95 kB)

 

Nabídka pravidelných zájmových kroužků pro školní rok 2014/2015

Vyberte si z naší nabídky pravidelných zájmových kroužků, kurzů a příležitostných akcí, které pořádáme každý měsíc.

Přihlášky do kroužků si můžete vyzvednout v DDM nebo stáhnout na našich stránkách a odevzdat během měsíce září v DDM. Pořadí odevzdaných přihlášek je rozhodující pro přijetí do kroužků, o který je velký zájem, a není možné přijmout všechny zájemce. Výjimkou mohou být sportovní, taneční a dramatické kroužky, kde při velkém počtu zájemců mohou být provedeny talentové zkoušky nebo mají přednost děti, které již kroužek navštěvovaly v minulém roce.

Zápisné můžete uhradit na celý rok nebo na 1. pololetí na náš účet 78-8971070227/0100,   s VARIABILNÍM SYMBOLEM, který je uvedený u každého kroužku v rozpise. KAŽDÝ KROUŽEK JE POTŘEBA ZAPLATIT ZVLÁŠŤ do konce října! Do kolonky pro příjemce uvést jméno dítěte, které bude daný kroužek navštěvovat!

Slevy: Na základě vyhlášky č. 74/2005 o Zájmovém vzdělávání a na základě vnitřní směrnice Domu dětí a mládeže Týniště nad Orlicí poskytujeme tyto slevy a platební úlevy:

a) Zápisné může být sníženo u dítěte, jehož zákonný zástupce doloží, že pobírá sociální příplatek (potvrzení o hmotné nouzi), nebo že dítě je v pěstounské péči.

 b) Účastníkům, kteří se přihlásí více než do dvou zájmových činností, je snížen poplatek o 100,- Kč za každý zájmový kroužek. Bližší informace na tel. čísle 725435731.

Zahájení činnosti kroužků nebo infoschůzky najdete rozepsány přímo u jednotlivých kroužků. V případě infoschůzek je možný přesun kroužku na jiný den podle možností vedoucího.

 

Pozor! Některé kroužky začínají již začátkem září. V některých je omezený počet míst.

První cena uvedená u kroužků je na pololetí, za lomítkem na celý rok (např. 550/1100,- Kč).

 

Pondělí

12.00 – 14.30         ŠIKULKA I.                         VS 1401                 Eva Jenčíková, Veronika Pokorná

Od 6. 10., cena 550/1100,- Kč. Výtvarně tvořivé aktivity pro předškoláky, kreslení, lepení, stříhání, čtení, hry, malé dárečky a ozdoby, zaměřeno na rozvoj jemné motoriky a fantazie, odvod z MŠ město.

 

15.00 – 16.30         HOLČIČINKY                    VS 1402                 Eva Jenčíková

Infoschůzka 29. 9. v 16 hod., cena 500/1000,- Kč. Vaření, pečení, výtvarné techniky – Fimo, smaltování, decoupage, keramika, drobné dárky a dekorace, 2. - 5. tř.

 

16.30 – 18.00         HOLČIČINY                       VS 1403                 Eva Jenčíková

Infoschůzka 29. 9. v 16 hod., cena 500/1000,- Kč. Vaření, pečení, výtvarné techniky – Fimo, smaltování, decoupage, keramika, drobné dárky a dekorace, 5. - 9. tř.

 

15.00                      STOLNÍ TENIS                  VS 1404                 Mirek Kalous

Infoschůzka 29. 9. v DDM, cena 400/800,- Kč. Základy hry, přátelská utkání, pro chlapce i děvčata od 3. tř. v herně v tělocvičně U Dubu.

 

17.00  - 18.30         ROSEGIRL´S  II.                VS 1405                 Aneta Matoušová, Lenka Reslová

Infoschůzka pátek 12. 9. v 17.30 hod., cena 750/1500,- Kč. Pro 1. – 4. tř., taneční skupina, hry s hudbou, nácvik vystoupení, účast na soutěžích. 2x týdně.

 

16.00                      FLÉTNIČKA I. a II.           VS 1408                 Martina Kumpoštová

Infoschůzka 29. 9., cena 400/800,-Kč. Pro 1. - 5. třídu, příp. šikovné předškoláky. Základy hry na zobcovou flétnu, hudební nauka formou hry, písničky, zpívání. Nutnost vlastního nástroje. Rozdělení do skupin podle možností a časových dispozic.

 

16.00 – 18.00         DS POŠKOLÁCI II.           VS 1423                 Jana Bahníková

Od 29. 9., cena 500/1000,-Kč. Základy dramatické výchovy, nacvičování velkého představení na závěrečné vystoupení, pro 5. - 9. tř.

 

16.00                       NOTIČKA                            VS 1406                 Jana Bahníková              

Infoschůzka 22. 9., cena 500/1000,- Kč. Zpívání, hry s rytmem, hudební nauka a hudebně pohybové hry, nacvičování dětského muzikálu, pro 1. – 6. tř. Den a čas kroužku dle domluvy na infoschůzce.

 

16.30 – 17.30         VRCHCÁBY                       VS 1445                 Boris Khanbekyan              

Od 6. 10., cena 400/800,- Kč. Základy a herní strategie velmi oblíbené hry, přijďte se podívat na první schůzku!

 

16.30 – 18.30         ŠVADLENKY                     VS 1446                 Zina Grigorjan

Infoschůzka 29. 9. v 17 hod., cena 500/1000,- Kč. Základy šití v ruce i na šicím stroji, základy patchworku, háčkování, módní doplňky.

 

17.00                      KEYBOARD                        VS 1429                 Zdeňka Veselková

Infoschůzka 29. 9., cena 500/1000,- Kč. Základy hry na elektrické klávesy, základy hudební nauky, doprovod písní, zpívání s klávesami, vystoupení, 1-3 děti v hodině (po dohodě), pro 1.- 9. tř., středoškoláci a dospěláci. Den a čas schůzek dle dohody!

 

17.00                      SEBEOBRANA I.                               VS 1430                

Roman Vanický, Zdeněk Kvasnička, Petr Urbánek, Miroslav Borovský

Infoschůzka 22. 9. v 17 hod., zahájení 6. 10., cena 400/800,- Kč. Velké řádění v malé tělocvičně DDM, základy sebeobrany, pro 1. – 5. tř.

 

17.00  - 19.00         ROSEGIRL´S  IV.              VS 1407                 Lenka Volková

Infoschůzka pátek 12. 9. v 17.30 hod., cena 750/1500,- Kč. Pro 7. tř. – 9. tř, taneční skupina, nácvik vystoupení. 2x týdně.          

 

17.00                      MATEMATICUS                               VS 1447                 Jiří Linhart

Infoschůzka 22. 9., cana 400/800,- Kč. Doučování a procvičování pro zmatené počtáře.                                                                                    

 

17.30                      PROGRAMOVÁNÍ            VS 1448                 Jiří Linhart

Infoschůzka 22. 9., cena 400/800,- Kč. Základy programování v programu Jawa, možnost individuálního přístupu podle zkušeností.        

 

17.30                      WEBOVKY RAZ, DVA     VS 1449                 Jiří Linhart

Infoschůzka 22. 9., cena 400/800,- Kč. Základy programování v HTML, jednoduchá i složitější tvorba webových stránek.

Od 6. tř. po dospěláky.          

 

Úterý

 

13.00 – 14.30         PIDIVOLEJBAL                 VS 1410                 Eva Jenčíková, Veronika Pokorná

Od 10. 9. na stadionu, od října v těl. DDM, cena 500/1000,- Kč. Všeobecná sportovní průprava se zaměřením na míčové hry (přehazovaná, vybíjená, základy volejbalu). Pro dívky 1. – 2. tř., 2x týdně.

 

14.45 – 17.00         KRÁLIČÍ HOP                    VS 1450                 Veronika Pokorná

Infoschůzka 23. 9. v 16 hod., cena 600/1200,- Kč. Skvělé spojení sportu a přátelství mezi dětmi a jejich králičími kamarády. Od 1. třídy.

 

15.00 – 17.00         MINIVOLEJBAL                               VS 1411                 Eva Jenčíková

Od 3. 9. na stadionu, od října v těl. ZŠ, cena 500/1000,- Kč. Přehazovaná, vybíjená, základy volejbalu, turnaje, hry, soutěže, pro dívky 3.- 5. tř.

 

15.00 – 17.00         VOLEJBAL                         VS 1412                 Eva Jenčíková

Od 3. 9. na stadionu, od října v tělocvičně ZŠ, cena 500/1000,- Kč. Základy a rozvoj volejbalových dovedností, turnaje, hry, pro dívky 6. – 9. tř.

 

15.00 – 16.50         ROSEGIRL´S III.               VS 1413                 Eliška Vohnoutová, Klára Stolínová

Infoschůzka 12. 9., v 17.30 hod., cena 750/1500,- Kč.

Pro 5. – 9. tř., taneční skupina, hry s hudbou, nácvik vystoupení, účast na soutěžích, 2x týdně.

 

 

16.30 – 18.30         MALÝ ŘEZBÁŘ                 VS 1451                 Boris Khanbekyan

Infoschůzka 23. 9., cena 500/1000,- Kč. Práce se dřevem a řezbářským náčiním pod vedením zručného řezbáře.

Pro 2. – 9. tř. Nákup vlastního řezbářského náčiní podle doporučení na infoschůzce.

 

16.30 – 18.00         FRANCOUZŠTINA I.        VS 1452                 Zina Grigorjan

Infoschůzka 23. 9. v 18 hod., cena 450/900,- Kč. Pro 6. – 9. tř. Základní slovíčka, gramatika, konverzace, zajímavosti z Francie.

 

17.00 – 18.30         ROSEGIRL´S I.                                  VS 1415                 Lenka Volková

Infoschůzka 12. 9., v 17.30 hod., cena 750/1500,- Kč. Předškoláci – 1. tř, taneční přípravka, hry s hudbou, nácvik vystoupení, účast na soutěžích, 2x týdně. Jen pokračující z loňska ÚT.

 

17.30 – 19.00         NOVINÁŘSKÁ KAŇKA   VS 1453                 Veronika Pokorná, Dominika Vondráčková

Infoschůzka 23. 9., cena 300/600,- Kč. Chceš si zkusit psát články do novin? Teď máš šanci, naše sluníčková redakce Kaňka potřebuje novináře, přijď a zapoj se mezi nás! Stačí mít chuť do psaní, nějaké nápady a dobrou náladu. Pro 3. – 9. tř.

 

17.30 – 19.00         TVOŘENÍČKO                  VS 1416                 Eva Jenčíková

Od 14. 10., podvečerní tvoření pro děti s rodiči, jednoduché i náročnější projekty, protože máte 4 ruce.

Cena 250/500,- Kč + materiál nebo 40,- /jednotlivá dílna + materiál. Vždy 2. a 4. úterý v měsíci.

 

17.30 – 20.00         PEDIG                                  VS 1454                 Eva Jenčíková

Od 7. 10., podvečerní pletení z přírodního materiálu. Základy košíkářské techniky, osnovy, opletek třemi, další vzory, barvený materiál, banánové listy, kukuřičný provázek, mořská tráva, velké koše, košíky s uchem, tácy a mnohé další. Cena 250/500,- Kč + materiál nebo 40,- /jednotlivá dílna + materiál. Vždy 1. a 3. úterý v měsíci.

 

 

Středa                                                                                                 

 

13.00 – 14.30         DUBÍNEK                            VS 1436                 Veronika Pokorná

Od 7. 10., cena 350/700,- Kč. Máte rádi přírodu? Tak pojďte s námi poznávat a objevovat krajinu. Hrajeme hry, tvoříme, jezdíme na výlety a učíme se poznávat přírodu a život v ní. Pro 1. – 4. tř.

 

14.00 – 16.00         FIMO                                    VS 1455                 Eva Jenčíková

Od 8. 10., cena 500/1000,- Kč. Pro 4. – 9. tř. Pravidelné setkávání nad polymerovou hmotou, ze které se dá doslova čarovat. Základní techniky a další vychytávky při výrobě originálních šperků a dalších doplňků.

 

14.00 – 16.00         KREATIVKA                      VS 1419                 Hana Šimánová

Od 1. 10., cena 500/1000,- Kč. Kreativní tvoření - batika, keramika, bytové doplňky, 6. – 9. tř., 1x za 14 dní.  

 

15.00 – 17.00         CIGI CIGI CAG                  VS 1420                 Dana Černohousová           

Od 18. 9., cena 750/1500,- Kč. Taneční choreografie a tanec, vystoupení, 1. tř. – SŠ v tělocvičně ZŠ. 2x týdně.

                                                   

15.00 – 17.00         GEOCACHING                   VS 1456                 Veronika Pokorná

Infoschůzka 24. 9., cena 400/800,- Kč. Od 2. tř., 1x za 14 dní. Hra plná záhad a tajemství, pojď s námi objevovat ukryté poklady. Možná tě překvapí, kde všude se dají najít.

 

15.00 – 17.00         TURISŤÁK                          VS 1457                 Veronika Pokorná

Infoschůzka 24. 9., cena 400/800,- Kč. Pro 2. – 6. tř. Kroužek zaměřený na pohyb v přírodě, tábornické a zálesácké dovednosti, výlety a dobrodružství.

 

16.00                       KYTARA                             VS 1421                 Jana Kalousová

Infoschůzka 24. 9., cena 400/800,- Kč. Základy hry na kytaru, akordy, rytmus, písničky k táboráku, pro začátečníky i mírně pokročilé.

 

16.00 – 18.00         KERAMIKA                        VS 1422                 Žaneta Brendlová

Od 8. 10., cena 500/1000,- Kč. Kreativní tvoření – keramika (modelování, pláty, točení na kruhu) + dárečky a dekorace, 1. – 9. tř., 1x za 14 dní.

 

16.00 – 18.00         DS POŠKOLÁCI I.             VS 1423                 Jana Bahníková

Od 1. 10., cena 500/1000,-Kč, pro 1. - 4. tř. Základy dramatické výchovy, nacvičování velkého představení na závěrečné vystoupení.

 

16.00 – 18.00         DESKOVKY                        VS 1441                 Eva Jenčíková

Od 1. 10., cena 300/600,- Kč paušál nebo 30,- za večer. Od 4. třídy, mladší děti pouze s doprovodem. Pravidelné hraní deskovek. Rozvoj logiky, spolupráce, taktiky a herních možností. Vítáme i středoškoláky a dospěláky.

 

16.30 – 17.30         ŠACHY                                 VS 1442                 Boris Khanbekyan

Od 1. 10., cena 300/600,- Kč, pro 1. – 9. tř. Základy hry, strategie pro začátečníky i pokročilé.

 

16.30 – 18.00         RUŠTINA                            VS 1443                 Zina Grigorjan

Infoschůzka 24. 9. v 17 hod. Základy pro děti 6. – 9. tř. i dospělé. Možnost případného doučování. Přijďte se přesvědčit, že azbuka není nic složitého.

 

17.00                      RYBÁŘI                               VS 1414                 Zdeněk Chaloupka

Infoschůzka 24. 9., cena 500/1000,- Kč. Pro začátečníky a pokročilé, možnost získání rybářské povolenky, od 4. – 9. tř.

 

17.00                       JUGUETEO                         VS 1418                 Lea Vondroušová, Lenka Látová, Veronika Pokorná

Infoschůzka 24. 9. cena 400/800,- Kč. Hravé odpoledne plné her, šifer, táborových aktivit, zábavy, soutěží a hlavně dobré nálady. Pro hravé dětičky od 2.-5. třídy.

 

17.00                      SEBEOBRANA II.              VS 1431                 Roman Vanický, Zdeněk Kvasnička, Petr Urbánek

Infoschůzka 22. 9. v 17 hod., zahájení 1. 10., cena 400/800,- Kč, pro 6. – 9. tř. + SŠ.  Bojové sporty, posilování, základy sebeobrany.

 

18.00 – 19.45         DOMINION KLUB             VS 1444                 Eva Jenčíková

Od 1. 10., 1x za 14 dní. Cena 150/300,- Kč paušál nebo 30,- za večer. Pro začátečníky i pokročilé. Dominion je velmi variabilní karetní hra, kterou si oblíbili děti i dospělí. Samozřejmě ji všechny zájemce naučíme.

 

16.00 – 18.00         THE SWAG                          VS 1432                 Lenka Reslová

Infoschůzka 19. 9., v 17. 00 hod., cena 750/1500,- Kč. Taneční skupina, moderní a scénický tanec, účast na soutěžích, tanec pro radost, pro 5.- 9. tř. a SŠ. 2x týdně.

 

 

Čtvrtek

12.00 – 14.30         PIDIDIVY                            VS 1433                 Veronika Pokorná, Jana Bahníková

Od 2. 10., cena 550/1100,- Kč. Pro děti od 4 let, divadelní přípravka – zpívání, hudebně-pohybové hry, dramatizace písniček, pohádek a básniček, nacvičování vystoupení, spolupráce, udržení pozornosti. Odvod z MŠ město.

 

13.00 - 14.30          ORIGAMI GAME               VS 1434                 Eva Jenčíková

Od 3. 10., cena 600,- Kč. Pro 1. - 5. tř., práce s papírem, pečlivost, přesnost, origami zvířata a jednoduché skládanky, postupně další papírové modely + seznámení s deskovými hrami, které rozvíjejí logiku, paměť, strategii, pomáhají se soustředěním a pozorností.

                                              

15.00 - 16.30          MINISPORTOVKY            VS 1435                 Jana Kalousová

Od 2. 10., cena 300/600,- Kč. Pro 1. - 3. tř., hravé sportovní odpoledne v tělocvičně DDM a v přírodě.

 

15.00 – 16.30         PIDIVOLEJBAL+MINIVOLEJBAL I.          Eva Jenčíková, Veronika Pokorná

viz úterý

                                                                         

15.00 – 16.50         ROSEGIRL´S III.                                               Eliška Vohnoutová, Klára Stolínová

viz úterý

 

16.30 – 18.30         MODELÁŘI                        VS 1458                 Boris Khanbekyan

Infoschůzka 25. 9. v 17 hod. Cena 600/1200,- Kč. Pro 2. – 9. tř. Výroba dřevěných modelů aut, staveb, letadel i na elektrický pohon.

 

17.00                      ANGLIČTINA I.                 VS 1427                 Hana Šimánová

Infoschůzka 25. 9., cena 400/800,- Kč. Hravá angličtina s obrázky, písničkami a pohádkami, pro 2. – 4. tř.

 

17.00                      ANGLIČTINA II.               VS 1428                 Kateřina Rulfová

Infoschůzka 25. 9., cena 400/800,- Kč. Hravá angličtina, doučování, pro 5. – 6. tř.

 

17.00                      POČÍTAČE                          VS 1437                 Filip Šrámek

Infoschůzka 25. 9., cena 400/800,- Kč. Výuka práce na PC a hry na PC po síti i na internetu, pro 1. – 9. tř.

 

17.00                      KLUB XY                             VS 1438                 Eva Jenčíková a kol.

Infoschůzka ve čtvrtek 19. 9., cena 100/200,- Kč. Čas schůzek podle dohody. Pro zájemce od 6. tř., aktivní odpoledne mezi kamarády, pomoc při akcích DDM, vlastní spoluúčast na tvorbě programu, spolupráce s ostatními.

 

17.00 – 18.00         ROSEGIRL´S I.                                                                  Lenka Volková

viz úterý

 

 

Pátek

 

14.30 – 16.30         MINIVOLEJBAL II., VOLEJBAL                 Eva Jenčíková, Anna Jenčíková

viz úterý

 

15.00 – 16.50         ROSEGIRL´S II.                                                Aneta Matoušová, Lenka Reslová

viz pondělí

 

17.30                      ROSEGIRL´S I., II., III., IV.                           

Infoschůzka 12. 9. pro všechny Rosegirl´s najednou, rozdělení podle věku a schopností, jednotlivé skupiny mají své termíny v nabídce.

 

16.30 – 17.30         ATLETIKA I.                      VS 14401               Katka Kuklová

Od 29. 8., cena 400/800,- Kč. Pro 1. – 3 tř., atletická abeceda, všeobecná sportovní průprava, účast na závodech, soutěže, hry.

V září na stadionu, od října v tělocvičně ZŠ.

 

17.30 – 19.00         ATLETIKA II.                     VS 1440                 Katka Kuklová

Od 29. 8., cena 400/800,- Kč. Pro 4. – 6. tř., všeobecná sportovní průprava, atletické disciplíny, účast na závodech. V září na stadionu, od října v tělocvičně ZŠ.

 

17.30 – 19.30         ROSEGIRL´S  IV.                                              Lenka Volková        

viz pondělí

              

19.00 – 20.00         CIGI CIGI CAG                                                Dana Černohousová           

viz středa

 

 

Neděle

17.00 – 19.00         KLUB IPP (instruktoři, praktikanti, pomocníci)           Eva Jenčíková

Infoschůzka 7. 9., 1x za 14 dní nebo dle dohody. Pro aktivní lidičky od 8. tř., kteří se chtějí podílet na přípravě akcí pro mladší i starší kamarády, pomáhat při akcích DDM, jezdit na víkendovky a letní tábory.   

                                                                                                                                                          

PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

 

KURZY VÝTVARNÝCH TECHNIK - OTEVŘENÉ DÍLNY 

Každé úterý v měsíci (17.30 - 20.00) si k nám můžete přijít vyzkoušet výtvarné techniky podle aktuální nabídky (PEDIG, FIMO, ENCAUSTIKA, DECOUPAGE, PŘÍRODNÍ DEKORACE aj.). Tyto dílny jsou vhodné pro druhý stupeň, mládež a dospělé, mladší děti pouze v doprovodu dospělého. Cena 40,- Kč + materiál. Lektorka Eva Jenčíková.

 

KLUB IPP (instruktoři, praktikanti, pomocníci)

Infoschůzka v neděli 7. 9. v 17.00 hod. Pro aktivní lidičky od 8. tř., kteří se chtějí podílet na přípravě akcí pro mladší i starší kamarády, pomáhat při akcích DDM, jezdit na víkendovky a letní tábory.

 

KLUB XY

Infoschůzka ve čtvrtek 19. 9. v 17.00 hod., čas schůzek podle dohody. Pro zájemce od 6. tř., aktivní odpoledne mezi kamarády, pomoc při akcích, vlastní spoluúčast na tvorbě programu, spolupráce s ostatními.

 

 

HERNÍ KLUB POHODA

Moderní deskové společenské hry neboli zkráceně „deskovky“ jsou tu nejen pro děti, ale především pro mládež a hravé dospělé. Děti do 10 let pouze s doprovodem. Každou středu 16.00 – 18.00 hod. pro veřejnost, vstupné 20,- Kč. Vždy 1x za 14 dní pokračujeme až do 20 hod. v DOMINION KLUBU, kde lze hrát i jiné hry.

 

KURZY ANGLIČTINY

Začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí, info: PaeDr. Dana Černohousová, tel: 777016858.

 

KURZ FRANCOUZŠTINY

Začátečníci, infoschůzka v úterý 23. 9. v 18 hod. v DDM.

 

KERAMIKA pro dospělé  

1x měsíčně podvečerní tvoření pro zamazané ruce. Pracujete podle vlastních návrhů nebo se necháte inspirovat.

Poprvé ve středu 1. 10. od 17 hod. Cena 90,- Kč. Lektorka Hana Šimánová.

 

JÓGA

Infoschůzka v úterý 16. 9. v 18 hod. Pro mládež a dospělé, lektor Jan Čipčala, tel.: 721138460.

 

GOOD LUCK GYM

Čtvrtek a neděle. Sebeobrana a bojové sporty pro mládež a dospělé. Informace Zdeněk Kvasnička tel.: 737761149.

 

ZÁŘÍ VE SLUNÍČKU

 

Pondělí 1. 9.               INFO SLUNÍČKO - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7.30 – 15 hod.

Ráno před školou a od 10 hodin ve Sluníčku se můžete stavit pro přihlášky, informovat se na kroužky a na naše akce. K dispozici budou přihlášky, nabídka kroužků. Můžete si přijít stáhnout fotky z táborů na vaše přenosné zařízení a podívat se na naše TÁBOROVÉ LÉTO.

 

Sobota 20. 9.              CROSS CUP            9.30 – 11.30 a 13.30 – 15.30 hod.

V rámci oslav 100. výročí povýšení Týniště n. O. na město a ve spolupráci s Crossair.cz pořádáme na hřišti za školou sportovní závod, kde si každý může ověřit svoji fyzickou zdatnost v několika věkových kategoriích Od dětí, až po dospělé. Čeká vás běh, dřepy a válení pneumatiky na čas, odměnou vám bude medaile a po celkovém vyhlášení třeba i nějaké zajímavé ceny. Startovné 10,- /50,- Kč.

 

Neděle 21. 9.              POSVÍCENÍ SE SLUNÍČKEM    od 14 hod.

V parku, v rámci posvícenské akce KC, můžete potkat s pohádkovými táborovými postavičkami a užít si s nimi sluníčkové odpoledne.

 

Středa 24. 9.              DOMINION KLUB             od 18 hod.

Hrají s námi děti i dospělí, začátečníci i pokročilí, tentokrát poprvé po prázdninách máme cvičné setkání. Stavte se zahrát si s námi! Vstupné 30,- Kč.

 

26. – 28. 9.                  POTÁBOROVKA OPOLES VESHOR

Vzpomínkový víkend na naše letní sluníčkové tábory plný her, kamarádů, pohody a výletu s překvapením.

 


Borovice.cz

Aktuality

V této rubrice nejsou žádné články.


Diskuzní fórum

Datum: 15.05.2014

Vložil: Šárka

Titulek: vánoční výstava 2014

Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda-li bude letos Vánoční výstava v DDM.Předem děkuji za odpověď.

Odpovědět

—————

Datum: 02.06.2014

Vložil: Eva

Titulek: Re: vánoční výstava 2014

Ano bude, prvděpodobně od 30.11. do 3.12.

Odpovědět

—————

Datum: 23.10.2010

Vložil: Eva

Titulek: Cokoliv kdokoliv

Máte-li nějaké přání či připomínku k našim akcím, ozvěte se na email nebo se stavte přímo ve Sluníčku! Těšíme se na vaše náměty!

Odpovědět

—————

Kontakt

DDM Sluníčko

Mírové náměstí 271
51721 Týniště nad Orlicí


725435731 - Jana Kalousová (ředitelka)
725435732 - Eva Jenčíková (akce a dílny)