Listopad: 

listopad 2017.pdf (942,3 kB)

Vánoční domečková výzva:

vánoční domeček rámeček.pdf (675,8 kB)

Vytvořte nám s dětmi jakýkoliv domeček do našeho vánočního městečka a přineste ho do DDM do konce listopadu. Děkujeme!

ELEKTRONICKÝ SYSTÉM

Máme nový elektronický systém, neplaťte kroužky podle pokynů v brožurce s nabídkou kroužků. Bohužel se systém neslučuje s VS a tudíž již došlé platby budou vráceny.

Kdo již odevzdával vyplněnou přihlášku, může se již nyní v DDM zastavit podepsat novou přihlášku, která je zanesená v elektronickém systému. Na ní je vygenerován Váš osobní variabilní symbol a budete moct kroužek zaplatit.

Pokud ještě nemáte přihlášku odevzdanou, doneste ji nebo pošlete emailem, připravíme vám novou přihlášku k podpisu předem, abyste nemuseli domlouvat přesný čas, a nebo nemuseli čekat.

Kdo ještě přihlášku nevyplnil a neodevzdal, prosíme, zastavte se také, ale po telefonické dohodě, Vaše dítě zaneseme do systému a variabilní symbol Vám sdělíme.

Omlouváme se za komplikace, příští školní rok se již bude přihlašovat elektronicky a vše bude jednodušší 

Děkujeme za spolupráci

Vaše Sluníčko

Děkujeme za pochopení :)

Přihláška provizorní: přihláška 1617.docx (13,8 kB)
Přihláška sportovní: přihláška sportovní.docx (15,8 kB)
Sportovní kroužky musí mít potvrzení od lékaře
 
Informace o jednotlivých kroužkách najdete vpravo, v sekci ZÁJMOVÉ KROUŽKY.
 
Přihlášku do vybraného kroužku čitelně vyplňte a odevzdejte osobně nebo do schránky umístěné na dveřích DDM nejpozději do 30. 9. 2017. Na každý kroužek prosím vyplňte samostatnou přihlášku. Pořadí odevzdaných přihlášek je rozhodující pro přijetí do kroužků, o který je velký zájem, a není možné přijmout všechny zájemce. Výjimkou mohou být sportovní, taneční a dramatické kroužky, kde při velkém počtu zájemců mohou být provedeny talentové zkoušky nebo mají přednost děti, které již kroužek navštěvovaly v minulém roce.
Zápisné je možné uhradit na celý rok nebo na 1. pololetí na náš účet 78-8971070227/0100, s VARIABILNÍM SYMBOLEM, který je uvedený u každého kroužku v rozpise.
KAŽDÝ KROUŽEK JE POTŘEBA ZAPLATIT ZVLÁŠŤ do konce října! Do kolonky pro příjemce nutno uvést jméno dítěte, které bude daný kroužek navštěvovat!
Slevy: Na základě vyhlášky č. 74/2005 o Zájmovém vzdělávání a
na základě vnitřní směrnice Domu dětí a mládeže Týniště nad Orlicí poskytujeme tyto slevy a platební úlevy:
a) Zápisné může být sníženo u dítěte, jehož zákonný zástupce doloží, že pobírá sociální příplatek (potvrzení o hmotné nouzi), nebo že dítě je v pěstounské péči.
b) Účastníkům, kteří se přihlásí více než do dvou zájmových činností, je snížen poplatek o 100,- Kč za každý další zájmový kroužek. Bližší informace na tel. čísle 725435731 (Kroužek musí být uhrazen v plné výši a na celý rok. Vratku vyplatíme na pokladně DDM).
Zahájení činnosti kroužků nebo infoschůzky jsou rozepsány přímo u jednotlivých kroužků. V případě infoschůzek je možný přesun kroužku na jiný den podle možností vedoucího.
Pozor! Některé kroužky začínají již začátkem září.
V některých je omezený počet míst.
První cena uvedená u kroužků je na pololetí, za lomítkem na celý rok (např. 550/1100,- Kč).

Přihlášku do vybraného kroužku čitelně vyplňte a odevzdejte osobně nebo do schránky umístěné na dveřích DDM nejpozději do 30. 9. 2017.  Podle ní vám bude zpracována PŘIHLÁŠKA ELEKTRONICKÁ, kterou musí zákonný zástupce v DDM podepsat a získat pokyny k placení.

KAŽDÝ KROUŽEK JE POTŘEBA ZAPLATIT ZVLÁŠŤ podle pokynů na NOVÉ ELEKTRONICKY ZPRACOVANÉ PŘIHLÁŠCE

Slevy: Na základě vyhlášky č. 74/2005 o Zájmovém vzdělávání a

na základě vnitřní směrnice Domu dětí a mládeže Týniště nad Orlicí poskytujeme tyto slevy a platební úlevy:

a) Zápisné může být sníženo u dítěte, jehož zákonný zástupce doloží, že pobírá sociální příplatek (potvrzení o hmotné nouzi), nebo že dítě je v pěstounské péči.

b) Účastníkům, kteří se přihlásí více než do dvou zájmových činností, je snížen poplatek o 100,- Kč za každý další zájmový kroužek. Bližší informace na tel. čísle 725435731 (Kroužek musí být uhrazen v plné výši a na celý rok. Vratku vyplatíme na pokladně DDM).

Zahájení činnosti kroužků nebo infoschůzky jsou rozepsány přímo u jednotlivých kroužků. V případě infoschůzek je možný přesun kroužku na jiný den podle možností vedoucího.

První cena uvedená u kroužků je na pololetí, za lomítkem na celý rok (např. 550/1100,- Kč).

 


Borovice.cz


Aktuality

V této rubrice nejsou žádné články.


Diskuzní fórum

Datum: 23.10.2017

Vložil: Eliška Novotná

Titulek: Holčičiny

Dobrý den nemohla bych se prosím zeptat , jestli jde chodit ještě na holčičiny , i když už je pomalu listopad?
Děkuji

Odpovědět

—————

Datum: 23.10.2010

Vložil: Eva

Titulek: Cokoliv kdokoliv

Máte-li nějaké přání či připomínku k našim akcím, ozvěte se na email nebo se stavte přímo ve Sluníčku! Těšíme se na vaše náměty!

Odpovědět

—————

Kontakt

Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, příspěvková organizace

Mírové náměstí 271
51721 Týniště nad Orlicí


725435731 - Jana Kalousová (ředitelka)
725435732 - Eva Jenčíková (akce a dílny)Borovice.cz