Kdo jsme:

Dům dětí a mládeže v Týništi nad Orlicí byl zřízen městem 1.1. 2005 jako samostatná příspěvková organizace.  Do této doby jsme patřili pod DDM Rychnov nad Kněžnou.

Zabýváme se volným časem dětí, mládeže i dospělých. Celý školní rok u nás probíhají pravidelné zájmové kroužky a kurzy s nejrůznější tématikou, pod vedením lidí, kteří tuto práci vykonávají za symbolickou odměnu nebo úplně zdarma. Pro veřejnost připravujeme každý měsíc i akce příležitostné, na které může přijít v podstatě kdokoli. Ani o prázdninách nezahálíme a pořádáme každoročně několik táborů s různým zaměřením.

ředitelka: Jana Kalousová

pedagog volného času: Eva Jenčíková, Veronika Chytrá, Jana Bahníková 

skupinka ochotných externistů, kteří vedou zájmové kroužky 

a spolek dobrovolných pomocníků, bez kterých by akce Sluníčka ani nemohly být.... :o)

 


Kontakt

Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, příspěvková organizace

Mírové náměstí 271
51721 Týniště nad Orlicí


725435731 - Jana Kalousová (ředitelka)
725435732 - Eva Jenčíková (akce a dílny)