Služby

   Nabízíme pronájem jednotlivých místností pro vaše kurzy a akce. Dohoda individuální.

Více foto zde: Fotogalerie ubytování
Nabízíme ubytování o víkendech a prázdninách pro skupiny. V jinou dobu to vzhledem k vytíženosti domečku a denního provozu není možné.

Spaní ve vlastních spacácích na karimatkách na zemi.K dispozici je velká místnost, sloužící jako klubovna i ložnice, vybavená stoly a židlemi. Kuchyňka s plným vybavením (hrnky, příbory, talíře, misky, hrnce, pokličky, pánve, 2 sporáky, dřez s teplou vodou, mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí) a přilehlou jídelnou. Dámské a pánské toalety, umývárna, sprchy. Pro větší skupiny je k dispozici na spaní ještě jedna velká místnost, která jinak slouží jako tělocvična. U domečku je velká zahrada vybavená dřevěnými prolézačkami, venkovními šachy, ohništěm s posezením. Po dohodě lze zapůjčit stolní fotbal, stůl na stolní tenis a video.

Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 271

ddmslunicko@seznam.cz, 725435731

Ceník kroužkovného a pronájmů

 

Ceník jednotlivých zájmových kroužků (ZK)

Závazné přihlášky je nutné odevzdat každý rok nejpozději do 30. 10.

Úhrada je splatná do 30ti dnů od podpisu na Závazné přihlášce. I zde rodiče svým podpisem potvrzují jak správnost uvedených údajů, tak souhlas se všemi podmínkami registrace a tudíž i seznámení se způsobem úplaty za zájmové vzdělávání.

Pokud dítě přestane zájmový kroužek navštěvovat, je nutné jej omluvit nebo odhlásit.

Při přihlášení dítěte do zájmového kroužku od druhého pololetí je úhrada školného 50% z celkové ceny zájmového kroužku.

 

Ceny za pronájem nebytových prostor

(hodinové sazby)

 

tělocvična/bez sprchy                                150,- Kč/ hod.

tělocvična/se sprchou                                180,- Kč/ hod.

taneční sál/bez sprchy                                150,-Kč/ hod.

taneční sál/se sprchou                               180,- Kč/ hod.

klubovny                                                       60,- Kč/ hod.

kuchyňka za celou skupinu                        400,- Kč den (50,- Kč/ hod.)           

učebna (jídelna) s kuchyňkou                    80,-Kč (100,-Kč)/ hod.

 

Ceny za akce,  soutěže a dílny

 

příležitostné akce                                        20 - 50,- Kč (dle náročnosti a délky trvání akce)

dílny                                                              40,- Kč + spotřebovaný materiál

U dílen pro školy se stanovuje cena podle druhu dílny a spotřebovaného materiálu.

taneční soutěž - startovné                           300,- Kč za skupinu a vystoupení

                         - vstupné                               30,- Kč za osobu

Použití Keramické pece   -  předpal             450,- Kč

                                             - plný výpal         650,- Kč

 

 

Zároveň je možno pronajmout prostory k přespávání

( své karimatky, spacáky…)

 

1)    Cena 150,- Kč za osobu a noc v topné sezóně, mimo topnou sezónu 100,- Kč za osobu a noc.

2)    Akce DDM Týniště nad Orlicí (letní tábory, víkendové akce, 30% sleva)

                 

                        Úhradu je možné provést :

·       Hotově v pokladně DDM. ( jednodenní akce během školního roku, dílny, víkendové pobyty…)

·        Bezhotovostním převodem se platí pravidelná zájmová činnost a letní tábory na BÚ číslo: 78-8971070227/0100 variabilní symbol je uveden vždy u názvu zájmového kroužku nebo na přihlášce letního tábora.

 

Slevy: Na základě vyhlášky č. 74/2005 o Zájmovém vzdělávání a na základě vnitřní směrnice Domu dětí a mládeže Týniště nad Orlicí poskytujeme tyto slevy a platební úlevy:

 

a) Zápisné je sníženo u dítěte, jehož zákonný zástupce doloží, že pobírá sociální příplatek (potvrzení o hmotné nouzi), nebo že dítě je v pěstounské péči.

 b) Účastníkům, kteří se přihlásí více než do dvou zájmových činností, je snížen poplatek o 100,- Kč za každý zájmový kroužek

c) Splatnost a výši úplaty stanoví ředitel tak, aby byla úplata splatná nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti. Úplatu může ředitel rozdělit do více splátek.

 

 V Týništi nad Orlicí 1. 9. 2014        

 

                                                                                                           Jana Kalousová

                                                                                                             ředitelka DDM

Očekáváme vlídné zacházení s naším zařízením, dodržení ústních i písemných dohod a vrácení všech půjčených věcí v původním stavu.

 


Kontakt

Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, příspěvková organizace

Mírové náměstí 271
51721 Týniště nad Orlicí


725435731 - Jana Kalousová (ředitelka)
725435732 - Eva Jenčíková (akce a dílny) 

NakupniCentrum.cz