CCG DANCE

středa 15-17 hod., pátek 19 - 20 hod. velká tělocvična ZŠ

CCG DANCE MINI

pátek 15 - 17 hod. v DDM

Taneční skupina, základem je pohybová výchova, rozvoj citu pro hudbu, rozvoj flexibility. Výuka základů gymnastiky a akrobacie. Schůzky dvakrát týdně v tělocvičně ZŠ, CCG mini v DDM. Pro děti od 1.třídy. 

 

Vedoucí: Dana Černohousová
Cena: 1600,- Kč

 

Odkaz na naše tábory : tanecnitaborricky.ic.cz/