MUZIKÁL

Pondělí 13.30 - 15.00 hod.

Nový kroužek zaměřený na hlasovou výchovu, tonální a rytmické cítění, zpěv a pohyb na jevišti, hudební divadlo. Výtupem bude nacvičení dětského muzikálu.
Pro děti 2. - 6. tř.
 
Vedoucí: Jana Bahníková
Cen: 400/800,-