ROSEGIRL´S  II.

STŘEDA a ČTVRTEK

Pro  2.-6. tř., nácvik vystoupení, taneční skupina
 
Vedoucí: Lenka Reslová
 Cena: 1600 Kč