TURISŤÁK

Středa 13.45 - 15.15 hod.

Pro 2. - 6. tř. Kroužek zaměřený na pohyb v přírodě, tábornické a zálesácké dovednosti, výlety a dobrodružství.
 
Vedoucí: Jana Bahníková
Cena: 800.-